ORTODONTİ

Ortodonti; yüz asimetrilerini teşhis eden, diş düzensizliklerini önleyen ve tedavi eden diş hekimliği dalıdır. Ortodontist ise bu alanda uzmanlaşmış kişiye verilen ünvandır.

Ortodontik problemler neden oluşur?

Dişlerin kapanma problemlerine maloklüzyon denir. Maloklüzyonlar genelde genetik olmakla beraber sonradan kazanılmış da olabilirler. Genetik problemler; diş aralarında aralık bulunması, dişlerdeki çapraşıklıklar, eksik veya fazla dişler, çene, diş ve yüzdeki uyumsuzlukları kapsamaktadır. Sonradan kazanılmış problemler ise; dişlerin erken kaybı, parmak emmeye bağlı gelişen problemler, tonsil ve adenoid nedenli hava yolu daralmaları gibi durumları kapsar. Bu problemler sadece dişlerin dizilimini bozmakla kalmayıp, yüz görünümünü ve gelişimini de etkilemektedir.

Dişlerin genel
olarak kapanış
problemlerine
maloklüzyon denir.

Ortodontik tedaviye ihtiyaç olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Ön dişler düzgün görünse dahi ortodontik tedaviyi gerektiren başka bir çok unsur mevcuttur. Ortodondik tedavi sadece ön dişlerin görünümü ile ilgili de değildir. Dişlerin kapanma problemleri, yüz asimetrileri ve düzensizlikleri, ağızda salya birikmesi gibi başka bir çok alanla daha ilgilenir. Bunun yanında size karışık gelen problemlerin bir çoğu, zaman ile takip edilerek sadece hekimler tarafından düzeltilebilmektedir. Bu nedenle ortodontik tedaviye ihtiyaç olup olmadığını en iyi muayene sonrası ortodontist verebilir.

Çocuklar kaç yaşında ortodontik muayeneye götürülmelidir?

Amerikan Ortodonti Birliği (American Association of Orthodontists) ilk ortodonti muayenesi olarak 7 yaşını önermektedir. Ortodontik problemlerde erken teşhis, ileriki dönemlerde karşılaşılabilecek kompleks tedavi ihtiyacını da önleyebilmektedir.

Yetişkinlere de ortodontik tedavi uygulanabilir mi?

Ortodontik tedavlerin yaş sınırı yoktur. Diş bakımlarını düzenli yapan, sağlıklı kemik yapısına ve diş etine sahip her birey ortodontik tedavi görebilir.

Ortodontik tedavinin ne gibi yararları vardır?

Ortodontik tedavide düzgün bir diş dizilimine sahip estetik görünümün yanında bir çok yararı daha vardır. Çapraşık dişlerin temizlenmesi zor olduğu için çürük ve neticesinde erken diş kaybı riski yüksektir. Ayrıca diş dizilimi düzensizlikleri, dişlerde anormal derecede aşınmalara, çiğneme kabiliyeti zorluklarına, temporomandibular eklemin hasar görmesine, diş eti ve diş çevresi kemiklerde strese neden olabilmektedir. Bunların yanında tedavi edilmeyen ortodontik problemler yüz, boyun ve baş ağrılarını tetikleyebilmektedir.

Ortodontik problemlerin yol açtığı sorunlar nelerdir?

Ortodon problemler; öncelikle bireylerin en temel eylemlerinden olan yeme ve çiğneme ihtiyaçlarının kalitesini düşümektedir. Bununla beraber, yapısal bozukluğu olan, eğik ve belirli bir düzende duruşu olmayan dişler konuşma bozukluklarına neden olduğu gibi dilin kelime telaffuzunu da etkiler. Dilin ağız içindeki konumunu değiştirerek rahatsızlık oluşmasına da sebep olabilir. Bu sorunlar daimi dişlerin ağız içerisinde oluşumunu tamamlaması ile daha da belirgin hale gelir. 10 – 13 yaş arası çocuklarda ortodontik tedavi başlatılması ihtiyacını doğurur.

Ortodontik problemler, yaşanmaya başlandığı andan itibaren tedavi edilirse, ortodontik tedavi süreci daha kısa ve tedavi sonuçları daha da başarılı olur. Ortodontik tedavi de üst yaş sınırı 50 yaş olarak kabul edilir. Ancak ortodontk tedavi hiç bir hekim tarafından bu yaşlara ertelenmesi önerilmez.

Ortodontik tedavi süreci ağrılı mıdır?

Ortodontik tedaviler, teknolojinin gelişimi ve yeni teknikler ile gün geçtikçe gelişmektedir. Genel olarak ortodontik tedavi sürecinin ilk bir kaç gününde, braketlerin takılması nedeniyle ağrı kesici kullanımıyla hassasiyet olması normaldir. Ancak tedavi sırasında ağrı hissedilmez. Yeni üretim braket dizaynları hastalar için daha modernize edilmiş ve kullanışlı hale getirilmiştir. Yenilenmiş ve Biyouyumlu Braketler sayesinde, ortodontik tedavi süreleri ve hasta şikayetleri minimum düzeye indirilmiştir.

Diş tellerini ömür boyu mu kullanmak gerekir?

Tabi ki hayır. Ortodontik tedavi ile düzeltilen dişlerin, ömür boyu düzgün şekilde kalmasını sağlamak için belirli bir süre kullanılır. Bu sürenin uzunluğunu etkileyen bazı unsurlar vardır. Dişlerin yapısal bozukluğunun düzeyi ve düzelme açılarının derecesi gibi faktörler bu sürenin uzunluğunu belirler. Ortodontik tedavinin başarılı olabilmesi için tellerin aksatılmadan uygulandığı şekilde muhafaza edilmesi, periyodik yenilemelerin, kontrollerin aksatılmadan yapılması gerekmektedir.

Diş telinden çekinen çocuklar nasıl ikna edilmeli?

Ortodontik problemler genellikle genetiktir ve çocuk yaşlarda başlar. Diş teli yardımıyla kolayca çözümlenebilecek bir sorundur. Çocukların genellikle diş telinden korkması ya da çocuklar arasında alay konusu olmak istememesi nedeniyle hoşlanmaması durumları görülebilir. Bu durum en çok ebeveynleri yorar ve diş teli yaptırmak istemeyen çocuğu farklı şekillerde ikna etmeye çalışırlar. Bu durumda iş hem doktora hem de ebeveynlere düşmektedir. Diş teli uygulaması çocuğun seveceği ve güvenebileceği, işin uzmanı bir diş hekimi tarafından korkutulmayacak şekilde ve detayları ile anlatılmalı ve bu durumun bir sağlık problemi olduğu vurgulanarak alay konusu olmadığı çocuğa empoze edilmelidir.

Buna ek olarak diş tellerinin rengi metalik gridir. Hastalar açısından ortodontik tedavi sürecinde estetik kaygılar oluşmaktadır. Ancak farklı renkte ve şekilde diş telleri vardır. Bu farklılıklar ile ortodonti tedavi süreci çocuklar için eğlenceli hale getirilebilmektedir. Diş telleri; pembe, mavi, yeşil, sarı, mor, beyaz, hayvan figürleri ve çeşitli desenler gibi bir çok renk ve tipten oluşmaktadır. Çocuğun da fikri alınarak, onun için en uygun desen ve renk seçilebilir.
• Bütün bunlara ek olarak “Şeffaf Diş Telleri” de vardır ve günümüzde artık en çok tercih edilen diş teli tipi şeffaf olanıdır.

Ortodontideki faz 1 ve faz 2 tedavi ne anlama gelir?

Faz 1 tedavi, hastanın süt dişinin bulunduğu ve sadece ön keserlerinin sürmüş olduğu döneme ait tedavidir. Bu durum kişiden kişiye farklılık gösterse de genel olarak 7 yaşına tekabül eder. Faz 1 tedavinin amacı; orta ve ciddi düzeydeki ortodontik problemlerin azaltılması ya da önlenmesidir. Bu dönemdeki problemler; iskeletsel uyumsuzluklar, ciddi yer darlığı ve ters kapanış (crossbite) bulunmasıdır. Faz 1 tedavi ile hastanın ileri ki dönemde cerrahi müdehale gereksinimi ya da diş çekimi sorunu azaltılabilmektedir.

Faz 2 tedavi ise; hastanın daimi 2. büyük azıları dahil tüm daimi dişlerinin sürdüğü, 12 yaş ve sonrası dönem için yapılan tedavileri kapsar. Faz 2 tedavisinin amacı artık hastada ideal kapanışın sağlanmasıdır.

Her çocukta faz 1 tedaviye ihtiyaç var mıdır?

Hayır, yoktur. Ancak her çocuğa 7 yaş civarında ortodontik muayene yapılasını önermekteyiz.

Braket nedir?

Braket, ortodontist tarafından dişlerin dizilimini düzenlemek için diş üzerine uygulanan ortodontik aletlere denir. Braketlerin bir çok çeşidi mevcuttur. Braketler içinde en çok kullanılan metal braketler, lingual braketler, seramik braketler ve şeffaf alignerlar’dır. Hastaya uygulanacak en uygun braketi ortodontist muayene sonrasında karar verir ve anlatır.

Incognito ortodonti (Lingual Braket) tedavisi nedir?

Kişiye özel olarak dizayn edilen lingual braketler, dişlerin arka yüzeyine yapıştırılan braketlerdir. Bu şekilde hastanın ortodontik tedavi gördüğü başkası tarafından anlaşılmaz.

Invisalign ortodonti (Şeffaf Aligner) tedavisi nedir?

Şeffaf aligner; işiye özel olarak üç boyutlu bilgisayar teknolojisi ile üretilen şeffaf plaklardır. Bu plaklar sayesinde, metal braketlerde görülebilen diş eti ve ağız içi irritasyonları ortadan kaldırılmıştır. Bu plaklar hasta tarafından kolayca istenildiği zaman kolayca çıkarılabildiği için yemek yeme ve içmede hasta için herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Genel olarak bütün tedavi sürecinde ortalama 18 ile 30 adet aligner kullanımı gerekebilmektedir. Her aligner ortalama iki haftada bir değiştirilmelidir.

Braket ortodontist
tarafından dişlerin dizilimini
düzeltmek için diş
yüzeylerine uygulanan
ortodontik aletlerdir.

Ortodontik tedavi bittikten sonra Retainer kullanıması gerekli midir?

Genel anlamda kullanılması gerekmetedir. Eğer tedavi sonrası retainer kullanılmazsa dişler eski pozisyonuna dönebilmekte ve yeniden ortodontik tedavi ihtiyacı doğabilmektedir. Retainerler ortodontist tarafından takıp çıkarılabilen ya da diş yüzeyine yapıştırılan şekillerde uygulanmaktadır. Retainerler sayesinde ortodontik tedavi sonrası ömür boyu ideal bir gülüşe sahip olmanız garanti altına alınmış olur.

Ortodontik tedavi ne kadar sürer?

Ortodontik tedavi süreri lişiler arasında farklılık göstermekle birlikte genel olarak 6 ile 30 ay kadar sürmektedir. Çok nadir durumlarda bu sürenin uzaması da mümkündür. Bu süreyi ısırmanın gelişimi, çarpaşıklığın ciddiyeti, hastanın tedaviye uyumu gibi durumlar belirlemektedir.

Ortodontik tedavi süresince günlük hareketlerde kısıtlama olur mu?

Hayır, olmaz. Ortodontik tedavi süresince enstrüman çalmaya ve yakın temas sporlara devam edilebilir. Ancak spor yaparken bir ağız koruyucusu (Mouthguard) takılması önerilir.

Diş teli çeşitleri nelerdir?

Bunlar;
• Porselen (diş rengi)
• Lingual
• Metal Teller’dir.

Hangi diş teli çeşidi uygulanacağı, uygulanması gereken tel tipine göre hekim tarafından belirlenir. Çünkü diş telleri;
• Sabit
• Hareketli olarak uygulanmaktadır.

Diş teli uygulaması nasıl yapılır?

Braket işlemi, dişlerin önden ve arkadan lingual tel yapılarak uygulanır. Bu işlemin amacı, dişlerin yapısını istenilen seviyeye getirene kadar çeşitli müdahalelerde bulunabilmek ve dişlerin istenilen seviyeye geldiğinde sabitleyerek ömür boyu düzgün kalmasını sağlamaktır.

Dişler için asıl tedavi, sabit braketler ile sağlanır. Sabit braketler önden ya da arkadan lingual olarak uygulanabilir. Bu tedavi yöntemi için en uygun tel tipi ise metal diş teli uygulamasıdır. Metal diş telinde kullanılan alaşım titanyumdur. Titanyum ile braketin dişlere sabitlenmesi ve teller ile desteklenmesi sağlanmaktadır. Buna ek olarak porselen diş teli de kullanılabilmektedir.

Hareketli diş telleri; hastanın uyurken çıkarabileceği, ortodontik tedavi sonrası sabitleme ve koruyucu işlev amacı ile kullanılan diş teli tedavisidir. Bu tip tellerde şeffaf ya da renkli teller daha çok tercih edilmektedir.

Hareketli diş telleri ne zaman kullanılır?

Hareketli diş telleri; ortodontik tedavi sonrasında, önlem amacıyla dişlerin sabitlenmesi için uygulanmaktadır. Bu süreç çok önemlidir. Eğer dişler düzeldi diye hareketli diş tellerinin kullanımı aksatılır ya da yapılmaz ise, dişlerde yeniden düzensizlik ve şekil bozukluğu yaşanabilmektedir. Bu nedenle hareketli diş telleri gün içerisinde kullanılmalı ve uyurken çıkartılmalıdır. Ayrıca ağız içerisinde olmayan yani çıkartılmış diş telleri, özel bir kutuda steril şekilde muhafaza edilmeli ve ağız içine tekrar takılmadan önce muhakkak hem diş telleri hem de dişler ayrı ayrı fırçalanmalıdır.

Diş tellerine ne kadar sürede alışılır?

Diş tellerine alışmak biraz zaman alabilir. Bu süreç içerisinde sabırlı olunmalı ve teller kesinlikle çıkartılmamalıdır. Alışma süreci lingual tel uygulanan dişlerde daha uzun ve rahatsız edici olabilir. Çünkü lingual teller dişlerin arka kısmına uygulanır ve dilin sürekli temasına neden olur. Çiğneme eylemini ve dilin işlevini alışma süresince kısıtlar.

Diş telleri varken ağız bakımı nasıl yapılmalıdır?

Ortodontik tedavi gören bireylerin, tedavi süresince ve sonrasında ağız bakımlarında her zamankinden daha çok dikkat etmesi ve özen göstermesi gerekir. Diş telleri sebebi ile dişlerin fırçalanması biraz daha zor olabilir. Ortodontistiniz tarafından diş tellerinin de arasını temizleyecek şekilde dizayn edilmiş bir fırça size önerilecektir. Bu özel fırça ile dişler düzenli olarak fırçalanmalı, diş telleri temizlenmeli ve ağız gargarası muhakkak yapılmalıdır.

Ortodontik tedavi fiyatları nelerdir?

Ortodontik tedavi çok seçeneği olan bir tedavi modelidir. Bu tedavi yönteminde fiyatları;
• Dişlerdeki ortodontik problemin derecesi
• Hastanın yaşı
• Hastaya uygulanacak olan diş teli mazemeleri (renk, desen, metal, porselen, şeffaf madde vs.)

gibi bir çok unsur etkilediği için değişikliklik gösterebilir. Bu nedenle ortodontik tedavi fiyatı kişiden kişiye değişiklik gösterebildiği için, mutlaka uzman bir diş doktoruna başvurup muayene olunması gerekir. Burada vurgulanabilecek tek bilgi, poselen ve renkli uygulamanların diğerlerine göre daha maliyetli olduğudur.

ORTODONTİ

Ortodonti; yüz asimetrilerini teşhis eden, diş düzensizliklerini önleyen ve tedavi eden diş hekimliği dalıdır. Ortodontist ise bu alanda uzmanlaşmış kişiye verilen ünvandır.

Ortodontik problemler neden oluşur?

Dişlerin kapanma problemlerine maloklüzyon denir. Maloklüzyonlar genelde genetik olmakla beraber sonradan kazanılmış da olabilirler. Genetik problemler; diş aralarında aralık bulunması, dişlerdeki çapraşıklıklar, eksik veya fazla dişler, çene, diş ve yüzdeki uyumsuzlukları kapsamaktadır. Sonradan kazanılmış problemler ise; dişlerin erken kaybı, parmak emmeye bağlı gelişen problemler, tonsil ve adenoid nedenli hava yolu daralmaları gibi durumları kapsar. Bu problemler sadece dişlerin dizilimini bozmakla kalmayıp, yüz görünümünü ve gelişimini de etkilemektedir.

Dişlerin genel
olarak kapanış
problemlerine
maloklüzyon denir.

Ortodontik tedaviye ihtiyaç olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Ön dişler düzgün görünse dahi ortodontik tedaviyi gerektiren başka bir çok unsur mevcuttur. Ortodondik tedavi sadece ön dişlerin görünümü ile ilgili de değildir. Dişlerin kapanma problemleri, yüz asimetrileri ve düzensizlikleri, ağızda salya birikmesi gibi başka bir çok alanla daha ilgilenir. Bunun yanında size karışık gelen problemlerin bir çoğu, zaman ile takip edilerek sadece hekimler tarafından düzeltilebilmektedir. Bu nedenle ortodontik tedaviye ihtiyaç olup olmadığını en iyi muayene sonrası ortodontist verebilir.

Çocuklar kaç yaşında ortodontik muayeneye götürülmelidir?

Amerikan Ortodonti Birliği (American Association of Orthodontists) ilk ortodonti muayenesi olarak 7 yaşını önermektedir. Ortodontik problemlerde erken teşhis, ileriki dönemlerde karşılaşılabilecek kompleks tedavi ihtiyacını da önleyebilmektedir.

Yetişkinlere de ortodontik tedavi uygulanabilir mi?

Ortodontik tedavlerin yaş sınırı yoktur. Diş bakımlarını düzenli yapan, sağlıklı kemik yapısına ve diş etine sahip her birey ortodontik tedavi görebilir.

Ortodontik tedavinin ne gibi yararları vardır?

Ortodontik tedavide düzgün bir diş dizilimine sahip estetik görünümün yanında bir çok yararı daha vardır. Çapraşık dişlerin temizlenmesi zor olduğu için çürük ve neticesinde erken diş kaybı riski yüksektir. Ayrıca diş dizilimi düzensizlikleri, dişlerde anormal derecede aşınmalara, çiğneme kabiliyeti zorluklarına, temporomandibular eklemin hasar görmesine, diş eti ve diş çevresi kemiklerde strese neden olabilmektedir. Bunların yanında tedavi edilmeyen ortodontik problemler yüz, boyun ve baş ağrılarını tetikleyebilmektedir.

Ortodontik problemlerin yol açtığı sorunlar nelerdir?

Ortodon problemler; öncelikle bireylerin en temel eylemlerinden olan yeme ve çiğneme ihtiyaçlarının kalitesini düşümektedir. Bununla beraber, yapısal bozukluğu olan, eğik ve belirli bir düzende duruşu olmayan dişler konuşma bozukluklarına neden olduğu gibi dilin kelime telaffuzunu da etkiler. Dilin ağız içindeki konumunu değiştirerek rahatsızlık oluşmasına da sebep olabilir. Bu sorunlar daimi dişlerin ağız içerisinde oluşumunu tamamlaması ile daha da belirgin hale gelir. 10 – 13 yaş arası çocuklarda ortodontik tedavi başlatılması ihtiyacını doğurur.

Ortodontik problemler, yaşanmaya başlandığı andan itibaren tedavi edilirse, ortodontik tedavi süreci daha kısa ve tedavi sonuçları daha da başarılı olur. Ortodontik tedavi de üst yaş sınırı 50 yaş olarak kabul edilir. Ancak ortodontk tedavi hiç bir hekim tarafından bu yaşlara ertelenmesi önerilmez.

Ortodontik tedavi süreci ağrılı mıdır?

Ortodontik tedaviler, teknolojinin gelişimi ve yeni teknikler ile gün geçtikçe gelişmektedir. Genel olarak ortodontik tedavi sürecinin ilk bir kaç gününde, braketlerin takılması nedeniyle ağrı kesici kullanımıyla hassasiyet olması normaldir. Ancak tedavi sırasında ağrı hissedilmez. Yeni üretim braket dizaynları hastalar için daha modernize edilmiş ve kullanışlı hale getirilmiştir. Yenilenmiş ve Biyouyumlu Braketler sayesinde, ortodontik tedavi süreleri ve hasta şikayetleri minimum düzeye indirilmiştir.

Diş tellerini ömür boyu mu kullanmak gerekir?

Tabi ki hayır. Ortodontik tedavi ile düzeltilen dişlerin, ömür boyu düzgün şekilde kalmasını sağlamak için belirli bir süre kullanılır. Bu sürenin uzunluğunu etkileyen bazı unsurlar vardır. Dişlerin yapısal bozukluğunun düzeyi ve düzelme açılarının derecesi gibi faktörler bu sürenin uzunluğunu belirler. Ortodontik tedavinin başarılı olabilmesi için tellerin aksatılmadan uygulandığı şekilde muhafaza edilmesi, periyodik yenilemelerin, kontrollerin aksatılmadan yapılması gerekmektedir.

Diş telinden çekinen çocuklar nasıl ikna edilmeli?

Ortodontik problemler genellikle genetiktir ve çocuk yaşlarda başlar. Diş teli yardımıyla kolayca çözümlenebilecek bir sorundur. Çocukların genellikle diş telinden korkması ya da çocuklar arasında alay konusu olmak istememesi nedeniyle hoşlanmaması durumları görülebilir. Bu durum en çok ebeveynleri yorar ve diş teli yaptırmak istemeyen çocuğu farklı şekillerde ikna etmeye çalışırlar. Bu durumda iş hem doktora hem de ebeveynlere düşmektedir. Diş teli uygulaması çocuğun seveceği ve güvenebileceği, işin uzmanı bir diş hekimi tarafından korkutulmayacak şekilde ve detayları ile anlatılmalı ve bu durumun bir sağlık problemi olduğu vurgulanarak alay konusu olmadığı çocuğa empoze edilmelidir.

Buna ek olarak diş tellerinin rengi metalik gridir. Hastalar açısından ortodontik tedavi sürecinde estetik kaygılar oluşmaktadır. Ancak farklı renkte ve şekilde diş telleri vardır. Bu farklılıklar ile ortodonti tedavi süreci çocuklar için eğlenceli hale getirilebilmektedir. Diş telleri; pembe, mavi, yeşil, sarı, mor, beyaz, hayvan figürleri ve çeşitli desenler gibi bir çok renk ve tipten oluşmaktadır. Çocuğun da fikri alınarak, onun için en uygun desen ve renk seçilebilir.
• Bütün bunlara ek olarak “Şeffaf Diş Telleri” de vardır ve günümüzde artık en çok tercih edilen diş teli tipi şeffaf olanıdır.

Ortodontideki faz 1 ve faz 2 tedavi ne anlama gelir?

Faz 1 tedavi, hastanın süt dişinin bulunduğu ve sadece ön keserlerinin sürmüş olduğu döneme ait tedavidir. Bu durum kişiden kişiye farklılık gösterse de genel olarak 7 yaşına tekabül eder. Faz 1 tedavinin amacı; orta ve ciddi düzeydeki ortodontik problemlerin azaltılması ya da önlenmesidir. Bu dönemdeki problemler; iskeletsel uyumsuzluklar, ciddi yer darlığı ve ters kapanış (crossbite) bulunmasıdır. Faz 1 tedavi ile hastanın ileri ki dönemde cerrahi müdehale gereksinimi ya da diş çekimi sorunu azaltılabilmektedir.

Faz 2 tedavi ise; hastanın daimi 2. büyük azıları dahil tüm daimi dişlerinin sürdüğü, 12 yaş ve sonrası dönem için yapılan tedavileri kapsar. Faz 2 tedavisinin amacı artık hastada ideal kapanışın sağlanmasıdır.

Her çocukta faz 1 tedaviye ihtiyaç var mıdır?

Hayır, yoktur. Ancak her çocuğa 7 yaş civarında ortodontik muayene yapılasını önermekteyiz.

Braket nedir?

Braket, ortodontist tarafından dişlerin dizilimini düzenlemek için diş üzerine uygulanan ortodontik aletlere denir. Braketlerin bir çok çeşidi mevcuttur. Braketler içinde en çok kullanılan metal braketler, lingual braketler, seramik braketler ve şeffaf alignerlar’dır. Hastaya uygulanacak en uygun braketi ortodontist muayene sonrasında karar verir ve anlatır.

Incognito ortodonti (Lingual Braket) tedavisi nedir?

Kişiye özel olarak dizayn edilen lingual braketler, dişlerin arka yüzeyine yapıştırılan braketlerdir. Bu şekilde hastanın ortodontik tedavi gördüğü başkası tarafından anlaşılmaz.

Invisalign ortodonti (Şeffaf Aligner) tedavisi nedir?

Şeffaf aligner; işiye özel olarak üç boyutlu bilgisayar teknolojisi ile üretilen şeffaf plaklardır. Bu plaklar sayesinde, metal braketlerde görülebilen diş eti ve ağız içi irritasyonları ortadan kaldırılmıştır. Bu plaklar hasta tarafından kolayca istenildiği zaman kolayca çıkarılabildiği için yemek yeme ve içmede hasta için herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Genel olarak bütün tedavi sürecinde ortalama 18 ile 30 adet aligner kullanımı gerekebilmektedir. Her aligner ortalama iki haftada bir değiştirilmelidir.

Braket ortodontist
tarafından dişlerin dizilimini
düzeltmek için diş
yüzeylerine uygulanan
ortodontik aletlerdir.

Ortodontik tedavi bittikten sonra Retainer kullanıması gerekli midir?

Genel anlamda kullanılması gerekmetedir. Eğer tedavi sonrası retainer kullanılmazsa dişler eski pozisyonuna dönebilmekte ve yeniden ortodontik tedavi ihtiyacı doğabilmektedir. Retainerler ortodontist tarafından takıp çıkarılabilen ya da diş yüzeyine yapıştırılan şekillerde uygulanmaktadır. Retainerler sayesinde ortodontik tedavi sonrası ömür boyu ideal bir gülüşe sahip olmanız garanti altına alınmış olur.

Ortodontik tedavi ne kadar sürer?

Ortodontik tedavi süreri lişiler arasında farklılık göstermekle birlikte genel olarak 6 ile 30 ay kadar sürmektedir. Çok nadir durumlarda bu sürenin uzaması da mümkündür. Bu süreyi ısırmanın gelişimi, çarpaşıklığın ciddiyeti, hastanın tedaviye uyumu gibi durumlar belirlemektedir.

Ortodontik tedavi süresince günlük hareketlerde kısıtlama olur mu?

Hayır, olmaz. Ortodontik tedavi süresince enstrüman çalmaya ve yakın temas sporlara devam edilebilir. Ancak spor yaparken bir ağız koruyucusu (Mouthguard) takılması önerilir.

Diş teli çeşitleri nelerdir?

Bunlar;
• Porselen (diş rengi)
• Lingual
• Metal Teller’dir.

Hangi diş teli çeşidi uygulanacağı, uygulanması gereken tel tipine göre hekim tarafından belirlenir. Çünkü diş telleri;
• Sabit
• Hareketli olarak uygulanmaktadır.

Diş teli uygulaması nasıl yapılır?

Braket işlemi, dişlerin önden ve arkadan lingual tel yapılarak uygulanır. Bu işlemin amacı, dişlerin yapısını istenilen seviyeye getirene kadar çeşitli müdahalelerde bulunabilmek ve dişlerin istenilen seviyeye geldiğinde sabitleyerek ömür boyu düzgün kalmasını sağlamaktır.

Dişler için asıl tedavi, sabit braketler ile sağlanır. Sabit braketler önden ya da arkadan lingual olarak uygulanabilir. Bu tedavi yöntemi için en uygun tel tipi ise metal diş teli uygulamasıdır. Metal diş telinde kullanılan alaşım titanyumdur. Titanyum ile braketin dişlere sabitlenmesi ve teller ile desteklenmesi sağlanmaktadır. Buna ek olarak porselen diş teli de kullanılabilmektedir.

Hareketli diş telleri; hastanın uyurken çıkarabileceği, ortodontik tedavi sonrası sabitleme ve koruyucu işlev amacı ile kullanılan diş teli tedavisidir. Bu tip tellerde şeffaf ya da renkli teller daha çok tercih edilmektedir.

Hareketli diş telleri ne zaman kullanılır?

Hareketli diş telleri; ortodontik tedavi sonrasında, önlem amacıyla dişlerin sabitlenmesi için uygulanmaktadır. Bu süreç çok önemlidir. Eğer dişler düzeldi diye hareketli diş tellerinin kullanımı aksatılır ya da yapılmaz ise, dişlerde yeniden düzensizlik ve şekil bozukluğu yaşanabilmektedir. Bu nedenle hareketli diş telleri gün içerisinde kullanılmalı ve uyurken çıkartılmalıdır. Ayrıca ağız içerisinde olmayan yani çıkartılmış diş telleri, özel bir kutuda steril şekilde muhafaza edilmeli ve ağız içine tekrar takılmadan önce muhakkak hem diş telleri hem de dişler ayrı ayrı fırçalanmalıdır.

Diş tellerine ne kadar sürede alışılır?

Diş tellerine alışmak biraz zaman alabilir. Bu süreç içerisinde sabırlı olunmalı ve teller kesinlikle çıkartılmamalıdır. Alışma süreci lingual tel uygulanan dişlerde daha uzun ve rahatsız edici olabilir. Çünkü lingual teller dişlerin arka kısmına uygulanır ve dilin sürekli temasına neden olur. Çiğneme eylemini ve dilin işlevini alışma süresince kısıtlar.

Diş telleri varken ağız bakımı nasıl yapılmalıdır?

Ortodontik tedavi gören bireylerin, tedavi süresince ve sonrasında ağız bakımlarında her zamankinden daha çok dikkat etmesi ve özen göstermesi gerekir. Diş telleri sebebi ile dişlerin fırçalanması biraz daha zor olabilir. Ortodontistiniz tarafından diş tellerinin de arasını temizleyecek şekilde dizayn edilmiş bir fırça size önerilecektir. Bu özel fırça ile dişler düzenli olarak fırçalanmalı, diş telleri temizlenmeli ve ağız gargarası muhakkak yapılmalıdır.

Ortodontik tedavi fiyatları nelerdir?

Ortodontik tedavi çok seçeneği olan bir tedavi modelidir. Bu tedavi yönteminde fiyatları;
• Dişlerdeki ortodontik problemin derecesi
• Hastanın yaşı
• Hastaya uygulanacak olan diş teli mazemeleri (renk, desen, metal, porselen, şeffaf madde vs.)

gibi bir çok unsur etkilediği için değişikliklik gösterebilir. Bu nedenle ortodontik tedavi fiyatı kişiden kişiye değişiklik gösterebildiği için, mutlaka uzman bir diş doktoruna başvurup muayene olunması gerekir. Burada vurgulanabilecek tek bilgi, poselen ve renkli uygulamanların diğerlerine göre daha maliyetli olduğudur.