RESTORATİF
DİŞ TEDAVİSİ

Ağızda yer alan bakterilerin karbonhidratları metabolize etmesi ile sonucu asit oluşmaktadır. Bu oluşan asit dişteki mineral dokunun çözünürek diş çürüğünün başlamasına neden olmaktadır.

Diş çürüğümün olduğunu nasıl anlarım?

Belirtiler kişiden kişiye değişir, çürüğün yerine ve büyüklüğüne bağlıdır. Dişinizde sürekli artan bir ağrı hissediyorsanız, sıcak soğuk yiyecek ve içeceklere hassasiyetiniz oluyorsa, ısırırken ağrı hissediyorsanız diş çürüğünüz olabilir. Diş çürüğü için muayene gitmeniz tavsiye edilir.

Diş çürüklerini nasıl engelleyebilirim?

• Düzenli diş fırçalaması ve diş ipi yapınız
• Bol su tüketiniz
• Yılda 2 kez rutin diş muayenesi yaptırınız
• Dengeli besleniniz
• Şekerli ve asitli gıdalardan uzak durunuz
• Düzenli flor tedavisi uygulatınız

Diş çürüğünü nasıl tedavi ettiririm?

Zamanında müdahale edilen çürüklere dolgu tedavisi gibi basit bir işlem yeterli olmaktadır. Ancak zamanında müdahale edilmeyen çürüklerde bakteriler dişin içene doğru ilerlemektedir. Bu durumda dolgu tedavisi yeterli olmayıp, kanal tedavisi yapılmaktadır.

Dolgu yapılması sırasında ağrı hisseder miyim?

Diş dolgusu yapımında diş bölgesine anestezi yapılmaktadır. Anesteziden ötürü dolgu yapımında herhangi bir ağrı hissetmezsiniz. Anestezi yapılırken diş bölgesinde hafif bir basınç hissedilir. Ancak bu çok kısa süreli ve acısızdır.

Dolgu yapılması ne kadar sürer?

Dolgu tedavisinin ne kadar sürecini diş çürüğünün yeri ve büyüklüğü belirlemektedir. Muayene ve röntgen çekiminden sonra dolgu tedavinin süresi belli olmaktadır.

Birçok dolgu
materyali vardır bunlar
porselen, altın,
amalgam veya diş
rengindeki kompozit
materyalleridir.

Ne tip dolgu materyalleri vardır?

Birçok dolgu materyali bulunmaktadır. Bunlar altın, porselen, amalgam veya diş rengindeki kompozit materyalleridir. Hangi dolgu tipinin seçileceğine kavitenin yeri, genişliği, hastanın oral hijyeni durumları değerlendirilerek karar verilir.

Diş dolgularının ömrü ne kadardır?

Dolguların 8 – 15 sene arasında ömrünün olduğu düşünülmektedir. Bu süreyi etkileyen şeyler dolgunun yeri, ağız temizliği, dolgunun büyüklüğü ve ne kadar aşındığıyla ilgilidir.

Hamile bireyler de diş dolgusu yaptırabilir mi?

Hamileliğin hangi döneminde olduğuna bağlı olarak değişir. Hamile bireylerde lokal anestezi büyük önem taşır. Novacain gibi lokal anesteziler hamilelerde FDA tarafında B sınıfı kategorisindedir. Bu tür anesteziler bebeğe ve anneye herhangi bir zararı vermez.

Tek seferde kaç dolgu yaptırabilirim?

Bu sorunun tam bir cevabı bulunmamaktadır. Ağız açabilme kapasitesi, anestezi ne kadar yapılabildiği gibi durumlarla değişiklik gösterir.

Dolgu işleminden sonra yemek yeme konusunda bir kısıtlılık var mı?

Dolgu işleminden ötürü anestezi yapılmaktadır. Anestezinin etkisi geçene kadar yemek yememelisiniz. Hissizlik nedeniyle dişinizle ağız içinde yaralamaya neden olabilirsiniz. Kompozit dolgularda anestezi yapılmamış ise yemek yemeniz serbesttir.

Endodontik tedavi ihtiyacı gereksiniminin belirtileri nelerdir?

Endodontik tedavi ihtiyacı, dişte rastgele ağrı oluşması, soğuk veya sıcağa uzun süreli hassasiyet gösterilmesi, dokunma veya çiğneme esnasında ağrı oluşumu, dişlerde renk değişimi olması, diş etinde şişlik oluşması şeklinde belirtiler verebilir. Bazı hallerde ise hastanın hiç bir şikayeti olmaksızın, sadece radyografik muayene sonrası da endodontik tedavi ihtiyacı olabilmektedir.

Kök kanal tedavisi nedir?

Diş içerisindeki enfekte dokunun alınması, kök kanalının dezenfektesi, şekil verilmesi ve sızdırmaz bir şekilde doldurulması işlemidir.

Kök kanal enfeksiyonuna neler sebep olur?

Kök kanalı içerisindeki “pulpa” dokusunun enfeksiyonu ya da inflamasyonu, endodontik tedavi ihtiyacını doğurmaktadır. Enfeksiyon veya inflamasyon çürükleri, dişlerdeki kırık ya da çatlaklar sebebiyle oluşabilirler. Buna ek olarak dişte herhangi bir travma olması da endodontik tedavi ihtiyacını doğurabilmektedir. Pulpadaki enfeksiyon veya infalamasyon tedavi edilmediği durumlarda, zaman içerisinde apse ve ağrı oluşmasına neden olabilmektedir.

Endodontik tedavi sırasında ya da sonrasında ağrı oluşur mu?

Anesteziler ve modern teknikler kullanılarak, tedavi sırasında hasta herhangi bir rahatsızlık hissetmez. Ancak hastanın tedavi öncesi ağrı ya da enfeksiyonunun olması durumlarında, tedaviyi takip eden bir kaç gün boyunca dişinde hassasiyet yaşaması normal bir durumdur. Bu rağmen bu problem de antiinflamatuar ağrı kesici ilaç kullanımıyla giderilmektedir.

Endodontik tedavinin en önemli yararı nedir?

Tedavi sonrası diş kaybı olmaksızın hasta dişini normal fonksiyonlarında kullanmaya devam edebilmektedir. Hastanın diş kaybı yaşamadan ana dişini kullanabilmesi en büyük kazanmıdır.

Kök kanal tedavisi hangi aşamalardan oluşmaktadır?

Endodontik tedavi, dişin durumuna bağlı olarak tek seansta ya da bir kaç seansta bitirilebilmektedir. Radyofrafik muayenenin ardından dişe anestezi uygulanır. Lakin diş cansız (devital) ise anestezi uygulamasına dahi gerek duyulmamaktadır. Dişi tükürükten izole etmek ve işlem yapılacak alanı steril tutmak için dişe “rubber dam” uygulaması yapılır. Dişin kökünden enfekte doku alınır ve dişin kök kanalına şekil verilir. Solüsyonlar yardımıyla kök kanalının dezenfeksiyon işlemi yapılır ve kök kanalı sızdırmaz bir şekilde biyouyumlu dolgu materyaliyle doldurulur. Son işlem olarak dişin yapısına göre kaplama (kron) ya da dolgu işlemi yapılır.

Kök kanal tedavisi ihtiyacı, antibiyotik kullanımıyla ortadan kalkar mı?

Antibiyotik kullanımı, bazı hallerde tedavi öncesi ve sonrası ısırmada oluşan ağrıları baskılayabilir. Buna rağmen antibiyotikler kök kanalında oluşan enfeksiyonu tedavi etmediği için, endodontik ihtiyacı maalesef ortadan kaldırmaz.

Endodontik tedavi sonrasında hastanın dikkat etmesi gereken durum var mı?

Kaplama ya da dolgu işleminin bitimine kadar tedavi uygulanmış bölgede, sert gıdaların temasından uzak durulması önerilir.

Bütün dişlere endodontik tedavi uygulanabilir mi?

Evet, genel olarak bütün dişe uygulanabilen bir prosedürdür. Ancak kanallara girişin mümkün olmadığı, dişte ciddi kırığın olması, dişin destek kemiğinin kaybı ya da dişin tedavi sonrasında restore edilemeyecek durumda olması durumlarında kanal tedavisi maalesef uygulanamaz.

Kök kanal tedavisinde yenileme nedir?

Başarılı geçen endodontik tedavilerde dahi bazı komplikasyonlar olabilmektedir. Dişte kırık ya da çatlak oluşması, tespit edilememiş kanal varlığı, diş restorasyonunun zaman içinde zırdırma yapması gibi nedenlerle “kanal dolgusunun yenilenmesi” (retreatment) ihtiyacı belirebilmektedir. Kanal dolgusunun sökülüp yenilenmesi sorası hastada şikayetlerin devamı durumunda, dişte endodontik cerrahi ihtiyacı doğabilmektedir. Bu tedavide, kök ucuna komşu kemik içerisindeki enfeksiyon ve inflamasyon cerrahi olarak temizlenir. Bu işlem sırasında hastanın diş eti cerrahi işlemler ile açılmakta ve enfekte doku temizlenmektedir. Bazı durumlarda diş kökünün uç kısmı uzaklaştırılabilmektedir.

Kök kanal tedavisinin alternatifi var mıdır?

Kök kanal tedavisinin tek alternatifi maalesef dişin çekilmesi işlemidir.

RESTORATİF
DİŞ TEDAVİSİ

Ağızda yer alan bakterilerin karbonhidratları metabolize etmesi ile sonucu asit oluşmaktadır. Bu oluşan asit dişteki mineral dokunun çözünürek diş çürüğünün başlamasına neden olmaktadır.

Diş çürüğümün olduğunu nasıl anlarım?

Belirtiler kişiden kişiye değişir, çürüğün yerine ve büyüklüğüne bağlıdır. Dişinizde sürekli artan bir ağrı hissediyorsanız, sıcak soğuk yiyecek ve içeceklere hassasiyetiniz oluyorsa, ısırırken ağrı hissediyorsanız diş çürüğünüz olabilir. Diş çürüğü için muayene gitmeniz tavsiye edilir.

Diş çürüklerini nasıl engelleyebilirim?

• Düzenli diş fırçalaması ve diş ipi yapınız
• Bol su tüketiniz
• Yılda 2 kez rutin diş muayenesi yaptırınız
• Dengeli besleniniz
• Şekerli ve asitli gıdalardan uzak durunuz
• Düzenli flor tedavisi uygulatınız

Diş çürüğünü nasıl tedavi ettiririm?

Zamanında müdahale edilen çürüklere dolgu tedavisi gibi basit bir işlem yeterli olmaktadır. Ancak zamanında müdahale edilmeyen çürüklerde bakteriler dişin içene doğru ilerlemektedir. Bu durumda dolgu tedavisi yeterli olmayıp, kanal tedavisi yapılmaktadır.

Dolgu yapılması sırasında ağrı hisseder miyim?

Diş dolgusu yapımında diş bölgesine anestezi yapılmaktadır. Anesteziden ötürü dolgu yapımında herhangi bir ağrı hissetmezsiniz. Anestezi yapılırken diş bölgesinde hafif bir basınç hissedilir. Ancak bu çok kısa süreli ve acısızdır.

Dolgu yapılması ne kadar sürer?

Dolgu tedavisinin ne kadar sürecini diş çürüğünün yeri ve büyüklüğü belirlemektedir. Muayene ve röntgen çekiminden sonra dolgu tedavinin süresi belli olmaktadır.

Birçok dolgu
materyali vardır bunlar
porselen, altın,
amalgam veya diş
rengindeki kompozit
materyalleridir.

Ne tip dolgu materyalleri vardır?

Birçok dolgu materyali bulunmaktadır. Bunlar altın, porselen, amalgam veya diş rengindeki kompozit materyalleridir. Hangi dolgu tipinin seçileceğine kavitenin yeri, genişliği, hastanın oral hijyeni durumları değerlendirilerek karar verilir.

Diş dolgularının ömrü ne kadardır?

Dolguların 8 – 15 sene arasında ömrünün olduğu düşünülmektedir. Bu süreyi etkileyen şeyler dolgunun yeri, ağız temizliği, dolgunun büyüklüğü ve ne kadar aşındığıyla ilgilidir.

Hamile bireyler de diş dolgusu yaptırabilir mi?

Hamileliğin hangi döneminde olduğuna bağlı olarak değişir. Hamile bireylerde lokal anestezi büyük önem taşır. Novacain gibi lokal anesteziler hamilelerde FDA tarafında B sınıfı kategorisindedir. Bu tür anesteziler bebeğe ve anneye herhangi bir zararı vermez.

Tek seferde kaç dolgu yaptırabilirim?

Bu sorunun tam bir cevabı bulunmamaktadır. Ağız açabilme kapasitesi, anestezi ne kadar yapılabildiği gibi durumlarla değişiklik gösterir.

Dolgu işleminden sonra yemek yeme konusunda bir kısıtlılık var mı?

Dolgu işleminden ötürü anestezi yapılmaktadır. Anestezinin etkisi geçene kadar yemek yememelisiniz. Hissizlik nedeniyle dişinizle ağız içinde yaralamaya neden olabilirsiniz. Kompozit dolgularda anestezi yapılmamış ise yemek yemeniz serbesttir.

Kök kanal tedavisi nedir?

Diş içerisindeki enfekte dokunun alınması, kök kanalının dezenfektesi, şekil verilmesi ve sızdırmaz bir şekilde doldurulması işlemidir.

Endodontik tedavi ihtiyacı gereksiniminin belirtileri nelerdir?

Endodontik tedavi ihtiyacı, dişte rastgele ağrı oluşması , soğuk veya sıcağa uzun süreli hassasiyet gösterilmesi, dokunma veya çiğneme esnasında ağrı oluşumu, dişlerde renk değişimi olması, diş etinde şişlik oluşması şeklinde belirtiler verebilir. Bazı hallerde ise hastanın hiç bir şikayeti olmaksızın, sadece radyografik muayene sonrası da endodontik tedavi ihtiyacı olabilmektedir.

Kök kanal enfeksiyonuna neler sebep olur?

Kök kanalı içerisindeki “pulpa” dokusunun enfeksiyonu ya da inflamasyonu, endodontik tedavi ihtiyacını doğurmaktadır. Enfeksiyon veya inflamasyon çürükleri, dişlerdeki kırık ya da çatlaklar sebebiyle oluşabilirler. Buna ek olarak dişte herhangi bir travma olması da endodontik tedavi ihtiyacını doğurabilmektedir. Pulpadaki enfeksiyon veya infalamasyon tedavi edilmediği durumlarda, zaman içerisinde apse ve ağrı oluşmasına neden olabilmektedir.

Endodontik tedavi sırasında ya da sonrasında ağrı oluşur mu?

Anesteziler ve modern teknikler kullanılarak, tedavi sırasında hasta herhangi bir rahatsızlık hissetmez. Ancak hastanın tedavi öncesi ağrı ya da enfeksiyonunun olması durumlarında, tedaviyi takip eden bir kaç gün boyunca dişinde hassasiyet yaşaması normal bir durumdur. Bu rağmen bu problem de antiinflamatuar ağrı kesici ilaç kullanımıyla giderilmektedir.

Endodontik tedavinin en önemli yararı nedir?

Tedavi sonrası diş kaybı olmaksızın hasta dişini normal fonksiyonlarında kullanmaya devam edebilmektedir. Hastanın diş kaybı yaşamadan ana dişini kullanabilmesi en büyük kazanmıdır.

Kök kanal tedavisi hangi aşamalardan oluşmaktadır?

Endodontik tedavi, dişin durumuna bağlı olarak tek seansta ya da bir kaç seansta bitirilebilmektedir. Radyofrafik muayenenin ardından dişe anestezi uygulanır. Lakin diş cansız (devital) ise anestezi uygulamasına dahi gerek duyulmamaktadır. Dişi tükürükten izole etmek ve işlem yapılacak alanı steril tutmak için dişe “rubber dam” uygulaması yapılır. Dişin kökünden enfekte doku alınır ve dişin kök kanalına şekil verilir. Solüsyonlar yardımıyla kök kanalının dezenfeksiyon işlemi yapılır ve kök kanalı sızdırmaz bir şekilde biyouyumlu dolgu materyaliyle doldurulur. Son işlem olarak dişin yapısına göre kaplama (kron) ya da dolgu işlemi yapılır.

Kök kanal tedavisi ihtiyacı, antibiyotik kullanımıyla ortadan kalkar mı?

Antibiyotik kullanımı, bazı hallerde tedavi öncesi ve sonrası ısırmada oluşan ağrıları baskılayabilir. Buna rağmen antibiyotikler kök kanalında oluşan enfeksiyonu tedavi etmediği için, endodontik ihtiyacı maalesef ortadan kaldırmaz.

Endodontik tedavi sonrasında hastanın dikkat etmesi gereken durum var mı?

Kaplama ya da dolgu işleminin bitimine kadar tedavi uygulanmış bölgede, sert gıdaların temasından uzak durulması önerilir.

Bütün dişlere endodontik tedavi uygulanabilir mi?

Evet, genel olarak bütün dişe uygulanabilen bir prosedürdür. Ancak kanallara girişin mümkün olmadığı, dişte ciddi kırığın olması, dişin destek kemiğinin kaybı ya da dişin tedavi sonrasında restore edilemeyecek durumda olması durumlarında kanal tedavisi maalesef uygulanamaz.

Kök kanal tedavisinde yenileme nedir?

Başarılı geçen endodontik tedavilerde dahi bazı komplikasyonlar olabilmektedir. Dişte kırık ya da çatlak oluşması, tespit edilememiş kanal varlığı, diş restorasyonunun zaman içinde zırdırma yapması gibi nedenlerle “kanal dolgusunun yenilenmesi” (retreatment) ihtiyacı belirebilmektedir. Kanal dolgusunun sökülüp yenilenmesi sorası hastada şikayetlerin devamı durumunda, dişte endodontik cerrahi ihtiyacı doğabilmektedir. Bu tedavide, kök ucuna komşu kemik içerisindeki enfeksiyon ve inflamasyon cerrahi olarak temizlenir. Bu işlem sırasında hastanın diş eti cerrahi işlemler ile açılmakta ve enfekte doku temizlenmektedir. Bazı durumlarda diş kökünün uç kısmı uzaklaştırılabilmektedir.

Kök kanal tedavisinin alternatifi var mıdır?

Kök kanal tedavisinin tek alternatifi maalesef dişin çekilmesi işlemidir.